about us

Eva Jeníková

Eva Jenikova projects both public and private gardens and sites. By her nature and her proffesion she is interested in gardens both sustainable and beautiful. She prefers using domestic plant species and local materials, she is concerned in balancing her projects with surrounding environment.

 

 

číst dále >>>

Magdalena Smetanová

Magdalena Smetanova has a long term interest in natural gardens and environment-friendly design. In 2005 she has undertook a permaculture course.

 

 

 

číst dále >>>

 

Jsme členy Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Je spoluzakladatelkou spoluzakladatelé Asociace zahradních architektů pro přírodní hřiště a veřejný prostor Loci, která si klade za cíl zlepšovat stávající a tvořit nové, uživatelsky přívětivé, hravé a přírodě blízké prostory pro děti i dospělé.