services

in-site je atelier zahradní a krajinářské architektury. 

Baví nás pojetí venkovního prostoru, ať už soukromého či veřejného, v uživatelsky příjemném, hravém stylu. Vytrvale se zajímáme o ekologické přístupy v navrhování, upřednostňujeme použití původních druhů rostlin a přírodních materiálů.

"insajt" je pro nás motto, vyjadřující způsob naší práce.

Za základ považujeme důkladný vhled do veškerých souvislostí zpracovávaného území. Respektujeme historické, přírodní, urbanistické či architektonické návaznosti. Sledujeme trendy a přinášíme inovativní nápady. Nabízíme originální, na míru šitá řešení. 

Za základ považujeme komunikaci a spolupráci.

Klientům nabízíme vývoj řešení krok za krokem (semináře, přednášky, veřejná projednání). Navrhujeme s klienty – a klienti navrhují s námi. Velkým tématem je pro nás mezioborová spolupráce. S architekty, s inženýry a s umělci.

Provázíme vás od nápadu až k realizaci

Zpracováváme kompletní návrhy a projekty na soukromou zeleň, parky a veřejný prostor, i krajinné celky. Dodáváme projektovou dokumentaci ve všech stupních: studie, prováděcí dokumentace, dokumentace pro územní řízení či stavební povolení.