zážitkový areál u správy NP České Švýcarsko

Budova správy Národního parku České Švýcarsko s přilehlým areálem se nachází mimo vlastní území národního parku, v městě Krásná Lípa. V budově ze 30. let 20. století byla původně umístěna dětská ozdravovna; dvouhektarový areál sloužil jako její zahrada.

analýza

Na zákresu stávajícího stavu je patrný značný rekreační potenciál v současnosti nevyužívané plochy.

studie naučného areálu v krásné Lípě

Cílem řešení je vytvoření přírodního komplexu, seznamující návštěvníky atraktivní formou s přírodními zajímavostmi Národního parku České Švýcarsko. Zásadním krokem je vyčištění areálu od nánosu nekoncepčních zásahů a využití jeho cenného přírodního potenciálu i výhodné polohy: dopravní dostupnost výrazně přispívá k potencionální návštěvnosti. 

broukoviště_skica    broukoviště_skica

Areál je pojatý jako zážitkově-vzdělávací. Cílovou skupinu tvoří zejména školní kolektivy a rodiny s dětmi. Prostor je pomocí vegetačních úprav rozčleněn do dílčích zón, pojatých jako jednotlivé tématické celky charakterizující rozličné biotopy národního parku. Přírodní prvky jsou doplněny herním / hravým mobiliářem a prostorem pro táboření.