zahrada v krajině / krajina v zahradě

Soukromá zahrada je vsazena do nové vilkové zástavby na samém rozhraní intravilánu obce a krajiny. Pozemek se svažuje k jihozápadu a nabízí nevšení výhled do krajiny: přes louku na linii potoka a les.

analýzy k návrhu zahrady

Dominantou zahrady je na přání jejích majitelů přírodní koupací jezírko. Pomocí zeleně a terénních úprav je pozemek rozčleněn do několika částí tak, aby vznikla zákoutí s pocitem intimity. Zároveň zahrada působí jednotným, celistvým dojmem. Jednotlivé prvky i zeleň spojuje přírodní charakter řešení a jednoduché, nekomplikované formy.

koncepce přírodní zahrady

Rovinatá centrální travnatá plocha je určena pro posezení a hru. Na ni navazuje svažitá partie ukloněná k jihozápadu. Tato část je laděná do venkovského, přírodního stylu, s ovocnými stromy a volně rostoucími keři. Je navržena jako přechod mezi soudobou zástavbou a navazující přírodou. 

Spodní část zahrady má díky terénnímu zlomu a výsadbám intimní charakter a vybízí ke klidnému posezení na houpačce či u ohniště. Cenný výhled z domu, terasy a pobytové části zahrady je zachován zarámován vysazenou zelení.

návrh zahrady: vizualizace terénů    návrh zahrady: vizualizace terénů

Návrh terénních úprav zohledňuje požadavek na minimalizaci zbytečných přesunů hmot, snaží se pracovat s materiálem, který je na pozemku k dispozici. Důležitým prvkem je volná terénní vlna, clonící nežádoucí vhledy ze sousedního pozemku na koupací část jezírka. Využito je přebytečné zeminy z výkopu jezera.

přírodní jezírko v zahradě: řez

Jezírko je umístěno v rovinaté centrální část pozemku. Funkčně i opticky navazuje na terasu, lemující dům z jihu. Atraktivním prvkem je výsadba vodních rostlin v prstencovité regenerační zóně. Kulisu tvoří peščlivě umístěné stromové a keřové výsadby v odlehlejších partiích zahrady.

přírodní koupací jezírko            přírodní koupací jezírko

Klienti se rozhodovali mezi třemi variantami řešení jezírka, lišících se poměrem koupací a regenerační zóny. S velikostí jezírka a poměrem mezi zónami souvisí nutnost použití technologie pro filtraci a cirkulaci vody, požadavky na údržbu i environmentální hodnota vodního díla. Majitelé se rozhodli vyjít přírodě maximálně vstříc a zvolili si typ jezírka, který se obejde zcela bez technologií.

Nedílnou součástí řešení je návrh oplocení s gabionovou podezdívkou ze svrateckoé ortoruly, která barevně vyhovuje ladění exteriéru. Materiál je zopakován v podezdívce zahradního domku (kolny) spojené s přístřeškem pro auto. Plotová pole tvoří rastr latí ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy.

 

  zahradní domek se stáním pro auto  zahradní domek se stáním pro auto

Přístřešek pro auto a kolna tvoří jedinou hmotu. Použitým materiálem je opět sibiřský modřín, zastřešení je z polykarbonátu.