zahrada s vyhlídkou

Parcela s novostavbou rodinného domu se nachází v malé obci blízko Prahy. Pozemek leží na hranici staré zástavby a údolí Vltavy. Je svažitý směrem od ulice k severovýchodu, s nádherným výhledem na údolí řeky a protější svahy.

Dům je šikovně zasazen do svažitého terénu tak, že se hlavní obytné a reprezentační prostory (obývák s venkovní terasou, kuchyň) nacházejí v úrovni zahrady a jsou s ní přímo spojeny francouzskými okny.

návrh zahrady

Přáním majitelů byla obytná zahrada pro rodinu s dětmi, která bude citlivě zakomponována do krásného okolí (scenérie údolí Vltavy) a zároveň bude korespondovat s moderní architekturou domu. Samozřejmým požadavkem byla úprava terénu na východ od domu, kde se měla nacházet terasa a travnatá plocha pro posezení a hry.

Vzniklý návrh počítá s celkovým  přírodním laděním výsadeb a se zachováním stávajících vzrostlých stromů (3 borovice a 3 ořešáky). Strmé vstupní partie pozemku jsou řešeny jako skalka – trvalkové záhony ve štěrku, místy doplněné velkými kameny. Ze severu a z jihu je zahrada odcloněna  výsadbami keřů a stromů. Centrální udržovaný pobytový trávník přechází na severovýchodě, kde se pozemek svažuje, v méně intenzivní, venkovsky laděný prostor s lučním porostem a výsadbami ovocných stromů. Díky terénnímu zlomu má tato část zahrady intimní charakter a vybízí ke klidnému posezení.  Je zde umístěna jednoduchá lavička s vyhlídkou na navazující sad.