vilová zahrada s inspirací

Vilová zahrada lokalizovaná v Nespekách, prvorepublikovém letovisku na břehu Sázavy. Z meziválečného období pocházejí vynikající příklady moderní architektury, zejména čtyři vily od Jaroslava Fragnera; ve stejné lokalitě byla v roce 2007 realizována vila architekta Lábuse. Řešená zahrada  se nachází v těsném sousedství těchto skvostů. Ty jsou inspirací pro plánovanou rekonstrukci budovy i zahrady.

zahrada u rodinné vily - analýza

Jednopodlažní vila a navazující zahrada je je určena pro víkendové užívání v rodinném kruhu i v rozsáhlejší společnosti. Tomu je přizpůsobeno její členění. Důležité je vytvoření příjemného pohledu z oken domu i z rozsáhlé terasy. Nutností je odclonění méně pohledných částí a vytvoření soukromí.

zahrada u rodinné vily - návrh řešení

Zelený lem zahrady rámuje výhledy a blokuje nežádoucí pohledy či vhledy z okolních parcel. Pro dálkový pohled je důležitá pečlivě volená výšková členitost, hrubší textura a sezónní barevnost zeleně, v detailním pohledu se uplatní navíc kvetení a plody keřů, a zejména bohaté trvalkové podrosty.

 zahrada u rodinné vily - skica   zahrada u rodinné vily - skica     

Rozšířením interiéru vily se stává rozsáhlá terasa. Bazén je v nepříznivém počasí překryt terasovým roštem, čímž je dále zvětšena obytná plocha. Ve vzdálenější části zahrady je navržen odpočinkový altán s výhledem zpět na budovu zarámovanou v zeleni.

zahrada u rodinné vily - skica   zahrada u rodinné vily - skica

Dům je do zeleně vtažen pomocí zelených závěsů z popínavých rostlin.

Těšíme se, jak dopadne realizace:)