studie zemědělsky využívaného území, Polsko

Zemědělská usedlost v polské části Sudet, v podhůří Jizerských hor (Góry Izerskie) je v majetku PTH (Polskie Towarzystwo Holozoficzne).

studie zemědělské usedlosti

Hlavním cílem bylo vytvoření enklávy fungující a esteticky působivé zemědělské krajiny, která bude sloužit zároveň k produkci i k rekreaci návštěvníků PTH. Usedlost s okolními pozenky má být modelovým příkladem správného hospodaření a land-use v území Polských Sudet.

návrh komunitní zemědělské usedlosti

návrh komunitní zemědělské usedlosti

studie zemědělské usedlosti  studie zemědělské usedlosti  studie zemědělské usedlosti