střešní zahrada funkcionalistické vily

Terasy a střešní zeleň funkcionalistického rodinného domu dle návrhu arch. K. Hannauera ml. z r. 1931.

Realizovala zahradnická firma Trees s r.o. v roce 2015.

návrh a realizace střešní zahrady funkcionalistické vily

návrh a realizace střešní zahrady funkcionalistické vily

návrh a realizace střešní zahrady funkcionalistické vily

 

návrh a realizace střešní zahrady funkcionalistické vily