středokluky

Malá obec Středokluky leží na půl cesty mezi Kladnem a Prahou. Může se pochlubit bohatou historií i řadou necitlivých novodobých zásahů.

studie intravilánu   studie intravilánu   studie intravilánu

Studie intravilánu obce Středokluky sestává z několika analýz, které mapují historický vývoj sídla, hodnotí jeho strukturu z hlediska současných prostorových a funkčních požadavků a definují stavební limity uvnitř historického jádra.

studie intravilánu   studie intravilánu
Na základě vyjasnění kladných a negativních aspektů byl sestaven návrh úprav, který směřuje ke zlepšení situace v obci jak z provozního, tak i z obytného a kulturního hlediska.

studie intravilánu

Na studii intravilánu obce Středokluky spolupracovala Ing. Hana Jiřičková a Bc. Lucie Lehovcová.