soutěžní návrh park Čtyři dvory

Soutěžní návrh v rámci architektovnické soutěže na úpravu areálu Čtyři dvory v Českých Budějovicích (2012). Spoluautorkou návrhu je Ing. Lucie Miovská, PhD.

park Čtyři dvory - architektonická soutěž

Plocha bývalých kasáren a vojenského cvičiště Čtyři dvory je rozlehlým trojúhelníkem mezi dvěma sídlišti. Jedná o nevyužívaný a prostor s porostem travin a náletem břízek. 

park Čtyři dvory - architektonická soutěž

Park má mít mnohostranné využití, má být spojnicí mezi městským prostorem a nedalekou přírodní a rekreační oblastí. Dominantou prostoru se má stát obří koncertní síň architekta Václava Kaplického, tzv. "Rejnok". 

park Čtyři dvory - architektonická soutěž

Návrh se probojoval do závěrečného 3. kola souteže. Kladně porota ohodnotila zejména hravost návrhu a jeho dynamický, jasný a svěží rastr:)

park Čtyři dvory - architektonická soutěž

 Jednotlivé požadované funkční celky byly rozmístěny rovnoměrně po celé ploše, "srdcem" parku se stala plocha pro skulptury a jeho "okem" vodní plocha.

park Čtyři dvory - architektonická soutěž

park Čtyři dvory - architektonická soutěž

Návrh budovy zázemí a restaurace vytvořil Ing. arch. Ivan Sládek a Ing. arch. Martin Doubek (ARXstudio), technické detaily zpracoval Ing. Tomáš Císař, vizualizaci Ing. arch. Aleš Zvolánek.

park Čtyři dvory - architektonická soutěž