školka! neparkovat!

Zadáním bylo najít prostorové řešení pozemku technického pavilonu mateřské školy s nově otevřeným oddělením MŠ. Nevelká plocha musí sloužit zároveň jako hřiště, jako manipulační prostor pro zázemí MŠ a jako nástupní prostor dětského zdravotního střediska.

studie zahrady mateřské školky

Navržena je reprezentativní a praktická úprava, slučující veškeré požadované funkce. Nevelká herní část je vybavena několika prvky pro čekání dětí při přesunu ze školky ven, případně pro hru menšího počtu dětí v odpoledních hodinách. Prostor je využitelný i pro rodiče a sourozence pacientů dětského střediska.

zahrada mateřské školy - herní prvky

Kromě tradičních herních možností (pružinové houpačky, malá skluzavka, dřevěná zvířátka) nabízí hřiště i variabilní využití pro volnou, kreativní hru. Jsou navrženy originální, neokoukané herní prvky, které kromě herní mají i svoji estetickou hodnotu. Ty jsou doplněny zelení. Prostor je uzpůsoben celoročnímu provozu s neustálou proměnlivostí a estetickým působením.

Navrženo je i provozní řešení technického zázemí a nezbytné navýšení počtu parkovacích míst.

Spoluautorkou návrhu byla Ing. Lucie Miovská, PhD., technické řešení komunikací zpracoval Ing. Tomáš Císař.