renesanční zámecká zahrada

Studie zahrady a krajinářského parku při renesančním zámku Červené Poříčí na Plzeňsku, zpracována týmem pod vedením Ing. Kláry Salzmann-Jančurové PhD.

zámecká zahrada

Architektura renesanční budovy zámku, dobového šestibokého altánu, dřevěné oranžérie a ohradní zdi je zachována, ač vyžaduje důkladnou rekonstrukci. Naproti tomu sadové úpravy zámeckého areálu s nádvořím, okrasnými zahradami, ovocným sadem a krajinářským parkem se nedochovaly. Zachován je pouze krajinářský park s rybníkem, říčkou a vzrostlou zelení.

zámecká zahrada

Návrh čerpá inspiraci z dochovaných historických pramenů a usiluje o co možná nejautentičtější, a přesto současné řešení areálu. Počítáno je s rekonstrukcí dochovaných historických zahradních staveb.

renesaní zámecká zahrada

V průčelí zámku vznikne pravidelný parter s kašnou v křížení pohledových os. Obnoven bude rozsáhlý ovocný sad, navržena je výsadba původních krajových ovocných odrůd. Krajinářský park je rozšířen o nové výsadby a doplněn vodním meandrem v místech, kde je historicky doložena existence rybníku. Na jihovýchodním zámeckém nádvoří je navrženo loubí s posezením, místo příhodné pro zřízení kavárny či restaurace. Jednotlivé části areálu jsou nově propojeny sítí mlatových cest a doplněny odpočinkovými plochami.

renesaní zámecká zahrada 

V týmu spolupracovala Ing. M. Myšková-Kaščáková, Ing. J. Hajšman a kastelán zámku Ing. M. Čermák. Návrh byl zpracován pro potřeby Národního památkového ústavu.