regenarace sídliště Větrník Chrudim

Návrh sadových úprav v prostoru sídliště Větrník v Chrudimi. Prostor byl funkčně rozdělen na plochu vlastního sídliště a plochu nově vznikajícího veřejného prostoru náměstí a parčíku. Cílem je oživení atraktivity místa a vytvoření nového společenského prostoru.

Projekt je ve fázi územního rozhodnutí.

Projekt vznikal v týmu Ing. Š. Špouly; generálním projektantem je Ing. arch. V. Škarda, atelier K2.


regenerace sídliště