obnova masarykových alejí v lánské oboře

Centrální část prezidentské obory v Lánech je protkaná systémem alejí doprovázejích hlavní komunikace v areálu. Tyto aleje dotvářejí způsobem krajinný ráz území, významé jsou také z hlediska stabilizace daného ekosystému.

Jejich existence je podmíněna potřebou orientace v prostoru, akcentací důležitých tahů, směrů, trasování. V neposlední řadě mají aleje význam pro chov zvěře v oboře.

koncepce obnovy alejí v Lánech     koncepce obnovy alejí v Lánechkoncepce obnovy alejí v Lánech

Cílem projektu je revitalizace těchto alejí v oboře. Z dlouhodobého hlediska představuje jejich obnova potvrzení jejich existence v daném území. 

koncepce obnovy alejí v Lánech   koncepce obnovy alejí v Lánech

koncepce obnovy alejí v Lánech     koncepce obnovy alejí v Lánech     koncepce obnovy alejí v Lánech

Výstupem projektu je návrh akutních zásahů a koncepce cílené péče o porosty v dlouhodobém horizontu. Navržené řešení pro jednotlivé segmenty alejí vychází z vyhodnocení jejich současného stavu a významu, a také z pohledu historického kontextu a širších souvislostí v území.

Projekt byl zpracováván v týmu s Ing. M. Pešičkovou. Zadavatelem projektu byla Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky. 

koncepce obnovy alejí v Lánech   koncepce obnovy alejí v Lánech

koncepce obnovy alejí v Lánech       koncepce obnovy alejí v Lánech

koncepce obnovy alejí v Lánech  koncepce obnovy alejí v Lánech  koncepce obnovy alejí v Lánech

koncepce obnovy alejí v Lánech