lidice - náměstí pro lidi

Veřejný park zvaný Malé náměstí je centrální plochou nevelké obce a nahrazuje její náves. Obec i náměstí je vystavěno na velkorysém urbanistickém půdorysu. Důležité je nalezení specifického genia loci rozlehlé plochy a vytvoření příjemného zázemí pro její obyvatele.

park pro lidi

Nové řešení zohledňuje požadavek na zachování současného vedení cestní sítě; s rekonstrukcí se počítá v dalších etapách revitalizace území. 

návrh reonstrukce náměstí v Lidicích

Součástí navrženého prostoru jsou nové stezky a propojky v důležitých směrech pohybu, a nové pobytové plochy pro relaxaci a setkávání všech věkových kategorií, vč. malého dětského hřiště.