krajinná studie záplavového území v Opolanech

Území Za řekou je situováno na levém břehu Cidliny, v zátopovém území. Obec Opolany je položena na protějším pravém břehu řeky a záplavami není ohrožena.

studie rozlivového území řeky Cidliny

Prioritou navrženého řešení je podpora přirozené funkce rozlivového území a zpomalení odtoku vody z krajiny. Toho je dosaženo především změnou hospodaření - přechodem na extenzívní luční porosty doplněné liniovou a rozptýlenou zelení. Svůj význam má i mírná modelace terénu, využívající existujících teréních sníženin.

studie rozlivového území řeky Cidliny   studie rozlivového území řeky Cidliny

studie rozlivového území řeky Cidliny   studie rozlivového území řeky Cidliny

Na základě poptávky místních obyvatel vzniká v území vycházkový okruh s odpočinkovými a herními zastaveními. Důležité je vytvoření pohledového i funkčního napojení území na vlastní tok řeky a otevření cenných výhledů na obec.

studie rozlivového území řeky Cidliny

Do budoucna je počítáno s rozšířením okruhu a napojením na existující cestní síť v krajině.

studie rozlivového území řeky Cidliny    studie rozlivového území řeky Cidliny

Hlavní zásadou pro řešení technických prvků a mobiliáře v území je výlučně přírodní charakter, velmi jednoduché provedení a odolnost proti vodě i případnému vandalismu.

studie rozlivového území řeky Cidliny

studie rozlivového území řeky Cidliny

Cenným prvkem je remíz, ohraničující území ze západu. Velmi významná je doprovodná zeleň toku řeky.