historické vilové zahrady

Historické vily a jejich zahrady jsou pro soudobého zahradníka či architekta nesmírně inspirativním tématem. Byly vytipovány zahrady několika slavných pražských vil ze samého počátku 20. století či dokonce z přelomu 19.a 20 století.

vila Jana Kotěry   Suchardova vila   Trmalova vila

Jednalo se o vlastní Koulovu vilu (J. Koula, 1898), Trmalovu vilu (Jan Kotěra, 1902-03), Náhlovského vilu (Dušan Jurkovič, 1907-08), Suchardovu vilu (Jan Kotěra, 1904-07), a vlastní vilu Jana Kotěry (1908-09).

rekonstrukce zahrady

Cílem bylo upozornit na nedoceněný a málo prozkoumaný potenciál kvality zahradních úprav počátku 20. století, ještě před nástupem modernismu. Ještě teď, po stu letech, lze nalézt dochované a velmi zajímavé zahrady (nejen) pražských vil z tohoto období - neustále jich však ubývá, mnohdy díky necitlivým změnám jejich využití.

vila Jana Kotěry - návrh rekonstrukce zahrady        Trmalova vila - návrh rekonstrukce zahrady

Snad se v této práci podařilo alespoň v malém zlomku zdokumentovat skvosty tehdejší zahradní architektury a navrhnout citlivé, a zároveň soudobé přístupy k jejich revitalizaci, kombinující zachování historické hodnoty zahrad s jejich současnou funkcí a potřebami dnešních uživatelů.