dvojzahrada s lodí

Určující bylo přání klientů vytvořit jedinou zahradu složenou ze dvou pocitově oddělených pobytových prostorů: zahrada se rozkládá na dvou spojených parcelách se dvěma majiteli. Ve východní části je situována dřevostavba rodinného domu s venkovním krytým bazénem, v západní části je umístěn mobilní dům. Přáním klientů byla zahrada v přírodním stylu s divokými výsadbami a domáckou atmosférou.

zahrada první rok po realizaci  zahrada první rok po realizaci  zahrada první rok po realizaci

Důležitým kompozičním nástrojem jsou v tomto případě terénní modelace a důkladně promyšlené keřové výsadby. Ty propůjčují oběma pobytovým plochám pocit intimity. Spojnicí obou částí je travnatá plocha na jihu pozemku a šlapáková cestička v jeho severní části, vinoucí se mezi rozsáhlými, přírodně laděnými plochami trvalek a travin.
Důležitým centrálním prvkem zahrady je společné místo k posezení, vybavené dřevěnými lavicemi a ohništěm. Jeho umístění umožňuje výhled na dům i na obytný campervan.

zahrada první rok po realizaci  zahrada první rok po realizaci  zahrada první rok po realizaci

Název 'zahrada s lodí je asociaci k příběhu zahrady a k nejvýraznějším prvkům kompozice. Organické linie výsadeb připomínají břehy jezera či moře; terénní modelace tvoří dva ostrovy v ploše trávníku. Mobilní dům je lodí, která v této ostrovní krajině našla své kotviště.

studie rodinné zahrady

Ve východní části je situována dřevostavba rodinného domu s venkovním krytým bazénem, v západní části je umístěn mobilní dům.Východní část zahrady slouží pro obyvatele dřevostavby, západní je zázemím pro mobilní dům. Oba prostory mají svůj charakter a intimitu, a zároveň spolu tematicky korespondují, vzájemně komunikují a tvoří společně jediný celek.