areál domova pro seniory

Komplex moderních budov s pečovatelskou službou je situován v severní polovině svažitého areálu. Centrum tvoří hlavní budova, doplněná nízkými apartmánovými domy v samostatných křídlech. Důraz je kladen čisté architektonické řešení a úsporný provoz, použity jsou výhradně přírodní materiály.

sadové úpravy areálu domova pro seniory

Areál je pojatý jako vycházkový okruh doplněný různorodými zastaveními.

V severní části jsou navržena dvě reprezentativní atria pro setkávání a klidné posezení obyvatel areálu a jejich návštěvníků. Atria jsou doplněna drobnými vodními prvky, které do prostoru vnášejí pohyb a zvuk proudící vody. Rozlehlejší severozápadní atrium je vybaveno malým dětským hřištěm.

sadové úpravy areálu domova pro seniory

Prostor mezi budovami je řešen jako okrasný, s trvalkovými a keřovými výsadbami v návaznosti na terasy a předzahrádky jednotlivých apartmánů. Naopak jižní část areálu má přírodní charakter. V jihozápadním rohu je navržen ovocný sad v lučním trávníku. V prostoru jsou rozmístěny plochy pro klidové i aktivnější činnosti.

sadové úpravy areálu domova pro seniory   sadové úpravy areálu domova pro seniory   sadové úpravy areálu domova pro seniory

Dominantou je mlatová plocha s altánem v jihozápadním rohu pozemku, vhodná jako cíl krátkých vycházek, ke klidnému posezení i ke společenským akcím. Při kamenné zdi, tvořící ohraničení pozemku ze západu, je situována pergola s posezením a krbem či možností venkovního grilování. Při východní hranici pozemku je v záhybu cesty umístěno loubí s popínavými růžemi.

Součástí areálu je i malé sportoviště pro seniory a plocha pro pétangue. Architektonické prvky i mobiliář v areálu jsou svým provedením i materiálovým řešením sladěny s moderním vzhledem budov.