administrativní centrum

Studie sadových úprav administrativního centra v Bratislavě.

studie sadových úprav - analýza

Sadové úpravy budou situovány v přízemí budov administrativního centra a ve veřejném prostoru kolem objektů, na střeše podzemních garáží. Prostor se nachází 1-3 m nad stávající uliční sítí, kterou je ohraničen. V tomto prostoru se nacházejí dvě výškové budovy, jejichž realizace je rozdělena do dvou etap v rozmezí několika let. S dostavbou druhé budovy bylo nutno v návrhu počítat.

studie sadových úprav - řez

V návrhu se potkávají dvě důležité linie: zbudování náměstíčka s pravidelnou zelení v duchu antického fóra (Forum - inspirace názvem objektu) a na druhé straně vnesení přírodních linií, principů a materiálů do spoutaného a značně omezeného městského prostoru.

 

studie sadových úprav

Vedoucí projektových prací byla Ing. M. Pešičková.