zahradnické výlety: Amberg

Park na jižním okraji německého města Amberg vznikl při příležitosti pořádání zemské zahradní výstavy (Landesgartenschau) pro rok 1996.

Amberg

Nedílnou součástí projektu sadovnických úprav se stala revitalizace území kolem řeky Vils od historického středu města až po areál bývalé čistírny. Z dob minulých byl říční systém v těchto místech technicky upraven a zredukován, aby se uvolnilo místo pro výstavbu. Nové pojetí prostor z velké míry rehabilitovalo: byly obnoveny říční meandry a několik větvení koryta.

Amberg

Návštěvnicky nejatraktivnější částí celého revitalizovaného území je zcela jistě plocha parku rozkládájící se na jih od bývalé čistírny odpadních vod, dnes domu mládeže. Nalezneme zde jakýsi přírodní amfiteátr s vodním kolem na nově zbudovaném potůčku, skupinu kamenných menhirů, několik volně rozmístěných uměleckých prvků a v neposlední řadě dětské vodní hřiště s pirátskou lodí a tajemným ostrovem pokladů.

Amberg  AmbergPark s rozlehlými travnatými plochami a s kulisou industriálních staveb je po letech úspěšného provozu stále atraktivním, moderním a přesto přírodě blízkým místem, které zcela jistě stojí za to navštívit.

Amberg   Amberg Více fotografií naleznete na stránkách http://www.loci-asociace.com/#!inspirace/vstc4=amberg