Jak vzniká projekt zahrady

Jak vzniká projekt zahrady? Prvním krokem je návštěva architekta přímo na místě a důkladná diskuse s klientem, ze které vzejde kompletní soupis požadavků – zadání pro projekt.

Fáze studie: vymýšlení, hledání, komunikace

Projektová dokumentace se skládá ze dvou návazných stupňů. Prvním z nich je studie. Jejím cílem je vyřešení prostorového uspořádání pozemku, jeho náplně a funkcí, i nalezení jednotného vizuálního stylu.

vizualizace jezírka před dřevostavbou     vizualizace bazénu a terasy u zrekonstruované vily

V rámci studie je navrženo umístění a vzhled jednotlivých zahradních prvků: pergoly, terasy, vodního prvku, mobiliáře a zeleně. Výstupem je půdorys zahrady, doplněný skicami, nákresy či fotorealistickými vizualizacemi navrhovaného řešení.          studie zahrady rodinného domu s popiskami

Při přípravě zadání i při tvorbě studie považujeme za velice důležitou komunikaci mezi klientem a architektem. V této fázi se nevyplácí příliš spěchat. Architekt přináší své nápady, zkušenosti a profesní zázemí, ale pouze klient dokáže říci, jaké řešení mu bude nejlépe vyhovovat, na kterém místě nejraději sedává či které barvy má rád..

vizualizace zahrady rodinného domu    vizualizace přírodní zahrady   
Důležitou pomůckou pro sladění vize architekta s představami klienta jsou inspirační listy, přinášející formou ilustračních obrázků a fotografií náměty umožňují nalézt společnou řeč a vystihnout náladu, styl a barevnost jednotlivých prvků i zahrady jako celku. Stejným způsobem probíhá i výběr rostlinného materiálu.

inspirace k návrhu sezení v zahradě   inspirační list k návrhu zahrady s fotografiemi a skicami
  
Již ve fázi studie je kalkulován odhad finanční náročnosti jednotlivých zahradních úprav. Zákazník tak má ve spolupráci s architektem možnost zvolit finančně odpovídající řešení.

V tomto bodě klientům radíme, že důsledkem omezených financí by neměla být polovičatá řešení. Vyplatí se důkladně a bez kompromisů zrealizovat takový základ, který umožní založení dlouhodobě fungující a prosperující zahrady. Jedná se zejména o terénní úpravy pozemku a o přípravu kvalitní půdy pro výsadby. Tyto úpravy jsou málo efektní a navíc bývají finančně poměrně náročné, ale rozhodně se nevyplatí na nich šetřit.

 

Prováděcí fáze: přesná specifikace pro realizaci, doladění detailů

Druhým stupněm dokumentace je prováděcí projekt, tedy dokumentace pro realizaci navržených řešení. osazovací plán zahrady rodinného domu

Sem patří podrobný osazovací plán, doplněný tabulkou vlastností a efektů použitých rostlin a obrazovým materiálem pro přesnou představu klienta o zvoleném sortimentu.

návrh osázení záhonu na rodinné zahradě     osazovací plán pro čistící zónu přírodního koupacího jezírka

Dbáme na to, aby výběr rostlinného materiálu odpovídal nejen vizuálnímu ladění zahrady, ale také specifickým podmínkám na stanovišti. Správná volba sortimentu je zásadní pro výsledný efekt i pro minimalizaci nákladů na budoucí údržbu zahrady.

Součástí prováděcí fáze jsou i technické výkresy drobné zahradní architektury: terasy, pergoly, vodního prvku, herního prvku pro děti či výběr vhodného mobiliáře. V případě nutnosti terénních úprav je důležitou součástí projektu také návrh jejich řešení.

návrh terénních modelací       řezy terénem na rodinné zahradě ve svahu

Třešničkou na dortu a vizuálním akcentem celé zahrady může být na míru navržený originální mobiliář.

Důležitou součástí prováděcí dokumentace je podrobný výkaz výměr umožňující přesné nacenění jednotlivých realizačních prací i případné rozdělení realizace do etap.

návrh zahradní pergoly        návrh parkovacího stání a domku na nářadí

Projektant je v rámci kontrolních dnů přítomný i při vlastní realizaci zahrady. Dohlíží na to, aby celkové ladění zahrady i jednotlivé detaily dopadly podle představ klienta a aby se zúročil společný čas strávený nad projektem. Správně nastavená spolupráce mezi klientem, projektantem a realizační firmou zajistí hladký průběh realizace a ušetří zbytečné vícenáklady.

Cena návrhu zahrady

Cena návrhu se odvíjí od velikosti pozemku a složitosti řešení, které se promítá do časové náročnosti vypracování projektu. Na základě první konzultace, která je zdarma,  vám zpracujeme cenovou nabídku. Kontaktovat nás můžete zde.