EXTRA zajímavý projekt: TŮŇKY V KRAJINĚ

Na konferenci Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, DOBRÉ PŘÍKLADY V PÉČI O KULTURNÍ KRAJINU, nás moc zaujal následující projekt. Takto jej shrnuje jeden z jeho realizátorů, zoolog a pedagog Jan Farkač: "V roce 2005 jsme se s kamarády rozhodli k malému experimentu na rozhraní Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. S částečnou finanční podporou kraje Vysočina se podařilo na lokalitě Dolna severně od Rapotic vyčistit lůmky na kámen z 19. století od odpadu, v terénní depresi namísto kopřiv zbudovat kaskádu 6 tůněk se sypanými hrázemi a kolem polní cesty vysadit více než 1000 keřů a stromů.

zakládání tůněk

Na osídlení rychle vzniklých vodních ploch rostlinami a živočichy jsme nemuseli dlouho čekat.

tůňka rok po realizaci

Dnes máme hotové průzkumy cévnatých rostlin, lišejníků, vybraných skupin bezobratlých, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. A od roku 2006 je lokalita vyhlášena významným krajinným prvkem. Každý rok v červnu pořádáme pro žáky z místní rapotické ZŠ Den pro přírodu. Snažíme se jim ukázat, jak krásnou přírodu s mnoha zajímavými rostlinami a živočichy mají hned za humny.

tůňky dnes

O zjištěných zajímavostech významného krajinného prvku se návštěvníci mohou dozvědět ze třech naučných tabulí.  Potěšilo nás, že v květnu 2012 vzniknul o našich aktivitách pořad České televize, který lze najít v archivu ČT na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/1129337346-pridej-se/212562248410010/video/."